"De evolutie van deze tekst (…) zal bepalend zijn voor het sociaal klimaat in de transportondernemingen", waarschuwt hij.

De dreiging gaat over twee bepalingen. De eerste verplicht werknemers die willen staken om dat twee dagen op voorhand individueel aan hun directie te melden, en de tweede voert een verplichte geheime stemming in acht dagen na het begin van een sociaal conflict. De CGT veroordeelt overigens het feit dat het wetsontwerp voorziet dat stakingsdagen niet betaald zouden worden.

De door Thibault geuite bedreigingen bevestigen de vrees van de operatoren in het goederenvervoer per spoor en per gecombineerd vervoer die via Frankrijk werken. Zij vrezen voor een hete herfst met vele stakingen.