Als de sector geografisch in kaart wordt gebracht, valt op dat hij voornamelijk te situeren is in Vlaanderen, in de Oostkantons en het deel van Wallonië begrensd door de E42. Ook het belang van de havens en luchthavens komt sterk tot uiting.

Bij een constante waarneming van de tewerkstelling over de periode 2002-2005 kan worden geconcludeerd dat de sector een jobcreatie van 2% per jaar kent, goed voor 900 nieuwe banen. (zie DL van 02/07/07)