Ron Widdows, ceo van APL, vroeg de aanwezige beleidsverantwoordelijken om grootscheepse investeringen in nieuwe capaciteit, maar uit de documenten en besprekingen in Sofia werd alvast één ding duidelijk: congestie volledig wegwerken is niet haalbaar. De negatieve effecten ervan indijken is daarentegen wel mogelijk als er een globale – in de zin van holistische en internationale – aanpak wordt gehanteerd.Daarbij moeten een beter management van trafiekstromen en netwerken en een aangepaste tarifering voor het gebruik van infrastructuur hand in hand gaan met nieuwe investeringen in capaciteit en internationale samenwerking om de handel vrije baan te geven, bijvoorbeeld door het wegwerken van administratieve flessenhalzen en nodeloos tijdverlies aan de grenzen. (zie DL van 01/06/07)