Het fonds is een financieel instrument van het “Partnerschap Europa-Afrika voor infrastructuur”, een van de in december 2005 door de Europese Raad goedgekeurde pijlers van de nieuwe EU-strategie voor Afrika. In de startfase 2006-2007 maken de EU en de lidstaten 87 miljoen EUR vrij, terwijl de EIB 260 miljoen EUR ter beschikking stelt in de vorm van leningen, voor de werking van het fonds. Behalve door België, wordt het fonds gefinancierd door Oostenrijk, Spanje, Italie, Luxemburg en Nederland.