De betrokken operatoren willen dat er voor de berekening van de havenrechten geen rekening meer gehouden wordt met de brutotonnage. Binnen Eurocag is men voorstander op korte termijn van een praktische benadering, van toepassing in Frankrijk, waar de berekening gebeurt op basis van de karakteristieken van het schip (lengte over alles, breedte en diepgang).

De groep wil tevens werk maken van de noodzaak voor de kapiteins om, na het afleggen van een examen en in functie van specifieke routes en havens, een “Pilotage Exemption Certificate” (PEC) te kunnen bekomen zonder verplicht te zijn vreemde talen te kennen.

De actiegroep ondersteunt tevens het idee voor een versoepeling van de douaneformaliteiten. (zie DL 18/04/07)