Een expediteur verzorgt het transport van een groot aantal containers inhoudende diverse materialen bestemd voor de (af)bouw en inrichting van vakantieresorts.


De expediteur geeft op eigen naam voor het zeevervoer van de containers een eigen House Bill of Lading af, waardoor hij in de hoedanigheid van NVOCC’r optreedt.

Tijdens de zeereis krijgt het zeeschip motorpech en loopt het een haven binnen voor een noodreparatie. Door dit voorval blijkt al snel dat de containers niet op tijd op hun bestemming zullen aankomen, waardoor het risico bestaat dat de afbouw en inrichting van de vakantieresorts vertraging oplopen. De opdrachtgever stelt de expediteur op voorhand aansprakelijk voor alle schade en kosten die hier het gevolg van zijn. Het blijkt dat er al gasten kamers op deze resorts hebben geboekt en bij het niet tijdig gereed zijn hiervan moeten deze boekingen worden geannuleerd.

In de House Bill of Lading wordt verwezen naar Hague-Visby. Deze Hague-Visby Rules zijn opgenomen in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. In Boek 8 is vastgelegd dat de vervoerder zonder vertraging moet vervoeren. Deze regeling is echter niet van dwingend recht. Er is in dit geval slechts sprake van regelend of aanvullend recht.

Dit impliceert dat de vervoerder zich in de vervoerovereenkomst of op de Bill of Lading mag vrijtekenen voor aansprakelijkheid als gevolg van vertragingsschade. In de House Bill of Lading van de expediteur was dit inderdaad geregeld, zodat deze niet aansprakelijk is voor vertragingsschade.
De Hague-Visby Rules regelen niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging. Daarvoor moeten we dan zijn bij het van toepassing zijnde nationale recht. In dit geval het Nederlandse recht.

Volgens de bepalingen van Boek 8 komt vertragingsschade voor vergoeding in aanmerking, maar alleen die schade die de ladingbelanghebbende lijdt doordat de goederen evenwel in gezonde staat maar niet op tijd aankomen en daardoor in waarde of prijs zijn gedaald. Alleen deze vorm van vertragingsschade komt voor vergoeding in aanmerking.

Andere schade als gevolg van vertraging, zoals bijvoorbeeld bedrijfsstilstand, het verlies van productie of inkomen en andere vormen van gevolgschade komen niet in aanmerking voor vergoeding.

De opdrachtgever zou bijvoorbeeld nog de kosten van het overladen op een ander schip en het verdere vervoer daarvan van de containers naar de eindbestemming kunnen reclameren, indien de vervoerder volgens de regels van de Hague-Visby Rules aansprakelijk is, daar het schip in dit geval door motorpech niet verder kon varen en dit al voor en bij aanvang van de reis onzeewaardig was. De ladingbelanghebbende zal dit feit wel dienen te bewijzen.