Op 19 september worden de rijksbegroting en de plannen voor het komende jaar gepubliceerd. De hoedenparade zal ook de nodige aandacht gaan krijgen.


Echter, een belangrijker onderdeel van Prinsjesdag is voor mij het Belastingplan. Wat zullen – naar verwachting – de belangrijkste veranderingen zijn?

Eerder dit jaar heeft het ministerie van Financiën via internetconsultatie een conceptwetgeving omtrent de inhoudingsplicht van houdstercoöperaties gelanceerd. Coöperaties werden volgens het ministerie te veel gebruikt voor fiscale doeleinden en internationale structureringen. Kapitaalvennootschappen zoals een besloten of naamloze vennootschap zijn immers op hoofdlijnen onderworpen aan dividendbelasting, terwijl een coöperatie – mits goed gestructureerd – vrijgesteld is van dividendbelasting. Hoofddoel van het wetsvoorstel is om een coöperatie gelijk te stellen met kapitaalvennootschappen.

Om te zorgen dat het reële coöperatieve bedrijfsleven zoveel mogelijk buiten de inhoudingsplicht blijft, geldt de inhoudingsplicht alleen voor houdstercoöperaties. Een houdstercoöperatie is een entiteit waarvan de werkzaamheden voor 70% of meer bestaan uit het houden van deelnemingen of het financieren van met haar verbonden lichamen of natuurlijke personen.

In datzelfde conceptwetsvoorstel is een uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling opgenomen voor dividenduitkeringen naar derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft. Wel moet – zoals in alle verdragen – dat verdrag een dividendbepaling hebben. Tegelijk worden de antimisbruikbepalingen in de dividend- en vennootschapsbelasting aangescherpt om ongewenste internationale belastingplanning te bemoeilijken. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018.
Verder heeft de minister van Economische Zaken in mei een evaluatie van fiscale ondernemersregelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij zijn de diverse aftrekken, de willekeurige afschrijving starters, fiscale oudedagsreserve en mkb-winstvrijstelling doorgelicht. Het urencriterium speelt hier een grote rol. Gebeurt hier in het Belastingplan 2018 wat mee? Ik verwacht dat dit wel onder een hoedje te vangen zal zijn.

Zeker is dat de schijven voor de vennootschapsbelasting worden verlengd. Dit was al opgenomen in het Belastingplan 2017. Hierdoor daalt het effectieve belastingtarief. Nu geldt voor winsten tot 200.000 euro nog een tarief van 20% en voor de jaren 2018, 2020 respectievelijk 2021 worden de tariefschijven verlengd naar 250.000, 300.000 respectievelijk 350.000 euro. De daaropvolgende schijf houdt een tarief van 25%. Mogelijk dat de tarieven in de toekomst gezien de internationale trends echt verder naar beneden gaan. Trump heeft voorgesteld het Amerikaanse federale tarief naar 15% te gaan verlagen. Ik steek graag een veer of pluim op de hoed als dit ook zou gebeuren.

In 2016 heeft de raad van ministers de zogenoemde EU-anti-belastingontgaansrichtlijn (ATAD) aangenomen. Hiermee moet agressieve belastingontwijking door internationale bedrijven vanaf 2019 worden tegengegaan (zie mijn column Help!). Ook voor deze wetsvoorstellen is een internetconsultatie geweest, die op 21 augustus 2017 sloot. Gezien de complexiteit en de nog te maken fundamentele keuzes zou ik me een hoedje schrikken als hier wat over in het Belastingplan zou verschijnen.

Tot slot heeft de Kamer in januari een aantal moties aangenomen bij het debat over belastingontwijking. In een ervan wordt een grondslagverbreding en evenwichtigere fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen bepleit. Ik zet graag mijn hoed af als het Belastingplan 2017 ook plannen bevat om de economie verder te stimuleren, maar gezien het feit dat de regering demissionair is, zal het echte spektakel pas komen als de nieuwe regering is gevormd. Op naar de volgende hoedenparade!