Een regionale krant kopte deze week: ‘Vrachtwagen tegen boom: chauffeur gewond’. Heel vervelend voor deze chauffeur natuurlijk. Maar wat betekent dit voor de werkgever?


Stel dat deze werknemer aan het ongeval lichamelijk letsel overhoudt, daardoor niet meer kan werken en inkomensschade lijdt. Is de werkgever daarvoor altijd aansprakelijk? Hieronder leg ik uit hoe dat juridisch in elkaar steekt.

Voor aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
1. de werknemer lijdt schade;
2. de schade is ontstaan op de werkplek / in de werkomgeving;
3. de schade is ontstaan in verband met het werk dat de werknemer verricht.

In het genoemde voorbeeld lijkt aan deze voorwaarden te zijn voldaan. Immers, de chauffeur lijdt inkomensschade, welke schade is ontstaan op zijn werkplek/werkomgeving en tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Wanneer een werknemer zich, in de uitoefening van zijn werkzaamheden, in het verkeer begeeft, dan geldt voor de werkgever een verzekeringsplicht. De werkgever moet een behoorlijke verzekering afsluiten tegen schade die werknemers in de uitoefening van hun werk zouden kunnen lijden als gevolg van een verkeersongeval, waarbij zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken kunnen raken. Let op: het is dus geen keuze voor de werkgever om een verzekering af te sluiten. De wet verplicht de werkgever dat te doen. Deze verzekeringsplicht geldt ook voor werknemers die als fietser of voetganger schade lijden als gevolg van een ongeval waarbij een voertuig is betrokken of als fietser schade lijden als gevolg van een eenzijdig fietsongeval.

Wanneer de werkgever niet zorgdraagt voor een goede verzekering en de werknemer lijdt schade, dan loopt de werkgever het risico om het schadebedrag dat de verzekering uitgekeerd zou hebben aan de werknemer te moeten vergoeden.

Dus stel dat de werkgever in dit voorbeeld geen verzekering heeft afgesloten en de chauffeur lijdt inkomensschade, dan kan de werkgever hiervoor rechtstreeks aansprakelijk zijn.
De werkgever is niet aansprakelijk voor schade die de werknemer in de uitoefening van zijn functie lijdt indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Van opzet zal niet snel sprake zijn. Hiervoor is vereist dat de werknemer opzettelijk een ongeval heeft veroorzaakt om zichzelf schade toe te brengen. Van bewuste roekeloosheid zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn indien de chauffeur met alcohol op achter het stuur zat of veel te hard heeft gereden.

Kortom, zorg als werkgever voor een goede verzekering en laat u in bepaalde situaties (zoals bij alcoholgebruik of bij verkeersovertredingen) adviseren over de mogelijkheden.