De ministerraad heeft ingestemd met haar voorstel om deze top grotendeels digitaal te organiseren. Besloten is om de deelnemers niet te laten afreizen, maar vanuit Nederland een centraal programma online te organiseren.

Een deel daarvan komt uit het nieuwe drijvende kantoor van het Global Center on Adaptation in Rotterdam. De andere, overwegend buitenlandse deelnemers, onder wie regeringsleiders en ministers uit alle continenten, nemen via videoverbindingen deel aan het evenement.

Bescherming

Op de agenda staan staan mogelijke oplossingen centraal om kwetsbare gebieden wereldwijd te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreem weer en een stijgende zeespiegel. De conferentie stond eerder gepland voor 22 oktober dit jaar, als afsluiting van het ‘actiejaar’ van de Global Commission on Adaptation.

Deze commissie is in het najaar van 2018 op initiatief van Nederland opgezet en staat onder leiding van IMF-topvrouw Kristalina Georgieva, voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon en Microsoft-oprichter Bill Gates. Die publiceerde vorig jaar het alarmerende Adapt Now-rapport.

Rode draad daarin is dat de schade door wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen verder toeneemt als er niet snel wordt geïnvesteerd in het voorkomen van klimaatschade. De commissie werkt nu aan praktische maatregelen, zoals het versterken van kustgebieden en het verduurzamen van stedelijke infrastructuur in steden.