Een ruime meerderheid sprak zich uit voor de zogenaamde Benn Bill, een wetsvoorstel dat een Brexit zonder akkoord met de EU uitsluit. Een deel van de achterban van de Conservatieve Partij stemde mee met de oppositie.

Dit wetsvoorstel gaat donderdagmiddag naar de House of Lords. Of die de wet in meerderheid ook aanneemt, is nog onzeker. Wel heeft de oppositie in het Hogerhuis laten weten de Benn Bill, eenmaal aangenomen, zonder verwijl naar Koningin Elizabeth door te sturen, opdat deze nog maandag kracht van wet zal hebben. Dat is de laatste vergaderdag van het parlement voor een reces tot medio oktober.

Labour: wel nieuwe verkiezingen, maar niet nu

Als alles volgens dit schema gebeurt, kan Johnson hoe dan ook niet meer aansturen op een wanordelijke uittreding. De Britse premier zoekt het nu in vervroegde verkiezingen, per 16 oktober, maar een grote meerderheid van het Lagerhuis heeft daar woensdagavond, in een volgende afstemming, een stokje voor gestoken. De grootste oppositiepartij, Labour, onthield zich van deze stemming, zodat Johnson en diens resterende Tory-getrouwen in het Lagerhuis vrijwel alleen kwamen te staan.

Labour zegt wel algemene verkiezingen te willen, maar dan na 31 oktober, de nu nog geagendeerde uittredingsdatum. Ook belangrijke andere oppositiepartijen, zoals de Liberaal-Democraten (tegen uittreding), zijn het daarmee eens.

Ze willen niet dat Johnson een voor hem eventueel gunstige verkiezingsuitslag kan aanwenden om op keiharde uittreding eind oktober af te koersen. Voor een tussentijds besluit tot nieuwe verkiezingen in oktober heeft Johnson overigens een twee-derde meerderheid nodig. Die zit er niet in, zo bleek bij de stemming van woensdag alvast.

Lords graven zich in voor eindeloos debat

Hoewel het oordeel van de House of Lords over de Benn Bill (geen no deal) nog onzeker is, lijkt het erop dat de ‘peers’ in meerderheid geen zin hebben in vertragende acties. De grootste angst van de oppositie is dat de Tories het debat in het Hogerhuis eindeloos gaan rekken (‘filibuster’) om te voorkomen dat de koningin nog voor het reces van het parlement haar handtekening plaatst.

Het ziet er dus, met vele slagen om de arm, naar uit dat een ‘no deal’ voor de uittredingsdatum is uitgesloten. Johnson zegt dat de Benn Bill hem hindert in het bereiken van een ordelijke uittredingsovereenkomst met de Europese Unie. Maar de Europese Commissie heeft keer op keer laten weten dat Londen nog niet met één concreet voorstel is gekomen voor een overeenkomst die afwijkt van die welke zijn voorganger, Theresa May, eerder met Brussel heeft gesloten.