Dat deed Juncker niet alleen. Hij had steun van onder anderen de voorzitter van de Raad van Europese Ministers, de Pool Donald Tusk, en van de sociaal-democratische vice-voorzitter van de Commissie, Frans Timmermans. Ook de samenwerking van de Frans-Duitse as van Emmanuel Macron en Angela Merkel werkte in het algemeen gesmeerd, al is wel duidelijk dat Merkel geleidelijk aan naar haar pensioen als Bundeskanzlerin toeleeft.

Wat neemt Von der Leyen in Brussel over? Welbeschouwd is het geen gespreid bedje. Zo zijn er problemen met de Visegrad-landen (Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije) over de immigratie en, in sommige van die landen, een opkomend nationalisme, in combinatie met een meer en meer autoritair bestuur en beknotting van democratische waarden.

Ze heeft in de Commissie zeker Frans Timmermans nog aan haar rechter- of linkerzijde (hoe je het noemen wilt). Timmermans deed zelf een gooi naar de functie van Juncker, maar kreeg te maken met felle tegenstand van regeringsleiders uit landen in Midden- en Oost-Europa. Het duo Von der Leyen/Timmermans zou wel eens een heel sterk koppel kunnen blijken in Brussel en wijde omstreken.

Geen gespreid bedje. De Europese Unie heeft te maken met de dreigende uittreding van het Verenigd Koninkrijk, de Brexit. Wéér nieuwe onderhandelingen met de eerder afgetreden Britse premier, Theresa May, zitten er niet in. Von der Leyen heeft wel alvast laten weten dat de uittredingsdatum van 31 oktober best nog iets kan worden uitgesteld om de Britten opnieuw de kans te geven hun knopen te tellen.

Stiekem hoopt de CDU-politica dat het grote eiland, eventueel na een nieuw referendum of algemene verkiezingen, toch maar besluit van die hele Brexit af te zien. De kans daarop is niet zo groot, want de gedoodverfde nieuwe leider van de Conservatieve Partij, Boris Johnson, wil ook zonder ‘deal’ wel uit de Unie stappen. Het enige dat Johnson werkelijk interesseert is dat hij de sleutels van 10 Downing Street in handen krijgt.

Geen gespreid bedje. Von der Leyen zal in de EU te maken krijgen met een onmiskenbare conjuncturele neergang, na een lange periode van wereldwijde groei van handel en productie. Daarbij zal ze ervoor moeten waken dat de klimaatdoelstellingen die Europa zichzelf heeft opgelegd, worden gehaald. Er zal schoon schip gemaakt moeten worden met – jawel – vervuilende schepen, en eveneens met het dieselvraagstuk. Grote delen van ons continent zijn verslaafd aan diesel, hoezeer ook wordt geprobeerd andere, schonere, aandrijvingstechnieken marktrijp te maken. Er waren venijnige kartels in de auto-industrie die jarenlang de ongunstige uitstootwaarden van hun producten trachtten te maskeren.

Verder zal Von der Leyen zich moeten bezighouden met vraagstukken van internationale aard. Hoe kan Europa zich staande houden in het, gelukkig vooral nog economische, wapengekletter van de Verenigde Staten, China en Rusland? Daarop heeft de huidige ‘Bundesabwehrministerin’ wel een antwoord: de EU moet haar eigen defensie beter optuigen. Recht hat sie, maar hoe krijg je dat er bij alle 27 – of 28 – kikkers op de kar doorheen? Ursula, Glückauf!

Bron foto: wikipedia