Belangenbehartiger TLN schrijft in een eerste reactie de ontwerptekst van de Wet Vrachtwagenheffing ‘kritisch’ te zullen beoordelen op de beloften van het kabinet dat de nieuwe heffing niet te duur en gebruiksvriendelijk is en dat ‘de opbrengsten terugvloeien naar de partijen die de heffing betalen en niet worden gebruikt om een mogelijke daling van de accijnsinkomsten te compenseren’.

Vergroenings- en innovatiefonds

TLN heeft eerder voorgesteld dat de opbrengsten terechtkomen in een vergroenings- en innovatiefonds voor het goederenvervoer. Het geld dat in een bepaald jaar niet op gaat omdat er bijvoorbeeld nog niet genoeg elektrische vrachtwagens te koop zijn, kan dan later worden uitgeven.

Bij het beoordelen van de conceptwet zal TLN ook kijken of daarin goed geregeld is dat ook buitenlandse voertuigen de heffing betalen, of het systeem gebruiksvriendelijk is en of de heffing niet op te veel wege​n geldt.

Tot 7 augustus kunnen belanghebbende partijen en personen in het wegvervoer op het concept van de wet reageren., laat TLN verder weten.