Volgens de raad moet er een einde komen aan die uitzonderingspositie van Schiphol en moet de sector gehouden worden aan ‘heldere grenzen voor geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid’.

Verzet

Het nieuwe beleid is nodig volgens Rli omdat Nederlanders zich steeds meer verzetten tegen de hinder van de luchtvaart. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de uitbreiding van Lelystad Airport en uit de voortdurende discussie over verdere groei op Schiphol. Daarnaast moeten er grenzen gesteld worden om de klimaatdoelen van Parijs te halen en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Volgens de raad moeten vliegtickets duurder worden. Het kabinet is al bezig met een vliegtaks, maar die gaat volgens het advies nog niet ver genoeg. De inkomsten van deze belasting moeten gebruikt worden om de luchtvaart duurzamer te maken.

Tarieven

Schiphol zou de tarieven voor landingsrechten verder afhankelijk moeten maken van de milieuprestaties van de vliegtuigen. Ook moet het aantal nachtvluchten worden beperkt. Om de CO2-uitstoot snel te verminderen bepleit de raad dat vliegtuigen op Nederlandse luchthavens verplicht worden om (gesubsidieerde) duurzame brandstof bij te mengen.

Volgens de raad moet ook gekeken worden naar de positie van Nederland als internationaal knooppunt voor de luchtvaart. De raad pleit ervoor te onderzoeken welke verbindingen van Schiphol en de regionale luchthavens ‘echt waardevol zijn voor de welvaart van Nederland’. Onder meer wil de raad nader bekijken wat het transitoverkeer Nederland oplevert.

Forse consequenties

De voorstellen zijn ‘vergaand met forse consequenties’ voor de luchtvaart, erkent de raad. Maar de bijdrage van de luchtvaartsector aan de welvaart in ons land komt hierdoor volgens haar niet in het geding. De luchtvaartsector moet zich echter wel aan nieuwe strenge normen houden, vindt de raad.

Van Nieuwenhuizen werkt aan een nieuwe luchtvaartnota voor Schiphol. Die wordt waarschijnlijk eind van dit jaar gepresenteerd.