Uitstel tot na 22 mei zou inhouden dat het VK moet meedoen aan de Europese verkiezingen. May heeft laten weten bereid te zijn om ook in haar land verkiezingen voor te bereiden en de kandidaatstelling te openen. De vraag is intussen of de EU – beter gezegd: alle 27 resterende lidstaten – van dit idee gecharmeerd zijn.

Beu

Het VK heeft nu uitstel tot 12 april. De EU begint het aanhoudende verzoek om een korter uitstel van de Britten beu te worden. EU-ministerraadsvoorzitter Donald Tusk heeft laten weten het VK een verder uitstel te gunnen, maar dan voor minimaal een heel jaar.