De voorzitter van het Lagerhuis John Bercow heeft geoordeeld dat de deal niet voor de derde keer in stemming moet worden gebracht, als er geen jota in is veranderd ten opzichte van voorgaande voorstellen.

Uitstel

De stemming zou deze week plaatsvinden, maar gaat dus niet door. May zal in de loop van de week naar Brussel gaan om in elk geval een uitstel van de uittreding tot na 29 maart zonder scheidingsovereenkomst te vermijden.

Daarmee moeten alle straks resterende 27 lidstaten unaniem instemmen. De voortekens zijn niet gunstig. In Brussel is, onder meer bij monde van EU-onderhandelaar Michel Barnier, al ongeduldig gereageerd op de aanhoudende verwarring en verdeeldheid in het Verenigd Koninkrijk.