Wat ik gelukkig heb gemerkt is dat er na de eerste stemming in het Britse parlement een wake-up call plaatsvond bij veel bedrijven. En dat is hard nodig in de fase waarin deze ingewikkelde gebeurtenis zich bevindt. Intensieve communicatie tussen douane, verladers en logistiek dienstverleners is cruciaal.

World Economic Forum

Ondanks dat uw vizier wellicht volledig op de Brexit gericht staat, ga ik in deze column in op een ander groot event dat vorige week plaatsvond, het jaarlijkse World Economic Forum in Davos (WEF). Een van de vijf thema’s betrof de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Vanuit de doelstellingen die in het Klimaatakkoord zijn geformuleerd, leggen we anno 2019 alle nadruk op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Van elektrische stadsdistributie, biobrandstoffen op langere afstand, schonere motorisering in de scheepvaart, tot zonnepanelen en led-verlichting in onze logistieke panden. Het draagt allemaal bij aan de verduurzaming van de logistieke sector. De circulaire economie gaat echter een stap verder. Hier gaat het over recycling, efficiënt omgaan met grondstoffen en de creatie van circulaire businessmodellen.

Grote opgave

Ook hier staan we, net als bij de Brexit, voor een grote opgave. Circle Economy stelt in een rapport dat wereldwijd ruim 90% van de grondstoffen niet zijn weg terugvindt naar onze economie. Met andere woorden: slechts 9% van onze wereld is circulair. We leven nog in een lineaire wereld waar grondstoffen en producten maar één keer gebruikt worden.

Onze consumptie- en productiepatronen raken de grens van wat onze planeet aankan. En in sommige gevallen is die grens al overschreden. De ‘earth overshoot day’ (google dat maar eens) is een interessante indicator die toont hoe ‘succesvol’ we zijn door ieder jaar de aarde weer sneller te beroven van zijn grondstoffen.

Nieuw bedrijfsmodel

De overheid heeft de ambitie uitgesproken om onze economie om te buigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Consumenten en bedrijven moeten omschakelen naar een nieuw bedrijfsmodel. Maar hoe dan?

Vorig jaar heeft ABN Amro tijdens het WEF in Davos bij de uitreiking van ‘The Circulars 2018’ de prijs voor Circular Economy Investor gewonnen. Onze ambities zijn via concrete doelstellingen vertaald in het rapport ‘Alles van waarde’ dat ingaat op de wijze hoe bedrijven in verschillende sectoren hun rol kunnen pakken.

Voor de logistieke sector is dat het verzorgen van de retourlogistiek. Denk aan de bouwsector die steeds meer gebruik gaat maken van grondstoffen, afkomstig van gesloopte panden. Maar het betreft ook retouren die te maken hebben met consumentenproducten (wasmachines, telefoons) die niet langer gekocht maar gehuurd worden en aan eind van het contract hun weg terug vinden naar de fabrikant.

Van bezit naar gebruik leidt tot nieuwe verdienmodellen die de volgende stap betekenen in de transitie naar een circulaire economie. Dit zal bestaande supply chains veranderen, wat direct impact gaat hebben voor bedrijven in de sector transport en logistiek.

‘Order!’

Terug van Davos naar 10 Downing Street; als u samen met uw opdrachtgevers zaken doet met het Verenigd Koninkrijk gaat uiteraard alle aandacht nu naar de Brexit. Dat is ook zeker ons advies: ‘First things first!’

Zoek de communicatie met uw opdrachtgever en stel aan hen de vraag wat de Brexit voor hen betekent, en hoe u dat met elkaar kunt oplossen. Ook wij zijn met onze klanten in gesprek over de praktische gevolgen. Met zoveel onzekerheden telt tenslotte maar één ding: een goede voorbereiding.

Ik wens u allen de komende periode veel energie en wijsheid. Creëer orde, of om met John Bercow te spreken: ‘order’!