Het oude plan van de minister, waarbij vakantiecharteraars en prijsvechters min of meer gedwongen werden om te vertrekken naar de nieuwe luchthaven in de Flevopolder, stuitte op verzet van de EU.

Nu wil Van Nieuwenhuizen het vakantieverkeer prikkelen om van Schiphol weg te gaan door die vluchten voorrang te verlenen bij de verdeling van de slots (vliegrechten) voor Lelystad. Daardoor ontstaat meer ruimte op Schiphol voor (inter-)continentale vluchten die het internationale netwerk van de mainport moet versterken. Hieronder vallen ook de vrachtvluchten.

Animo

De luchtvaartmaatschappijen die kiezen voor Lelystad Airport mogen straks zelf weten waarheen ze vliegen, als het maar past binnen de luchthaveninfrastructuur, aldus de bewindsvrouw. De vaste lijst aan vliegbestemmingen voor het regionale vliegveld wordt geschrapt.

De minister laat de komende maanden onderzoeken hoe groot het animo is bij maatschappijen om vluchten van Schiphol naar Lelystad Airport te verplaatsen. Daarna zal het plan aan de Europese Commissie worden voorgelegd ter goedkeuring.

In de brief aan de Tweede Kamer wordt door Van Nieuwenhuizen geen datum genoemd waarop Lelystad Airport open kan gaan. Ze liet een maand geleden weten dat ze er nog steeds naar streeft om Lelystad Airport in 2020 in gebruik te nemen, maar dat het wel ‘steeds ingewikkelder’ is geworden. De opening is al twee keer uitgesteld.