De banden worden ook op ander gebied aangehaald, met de ondertekening van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst. Dat zijn de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg overeengekomen.

Singapore is in Zuidoost-Azië veruit de grootste handelspartner van de EU. Vorig jaar exporteerde Europa voor 33,16 miljard, vooral auto’s en machines, naar de stadstaat. Het importeerde voor 20,14 miljard euro, met name chemische stoffen en geneesmiddelen.

Douanetarieven

Het verdrag maakt een einde aan nagenoeg alle douanetarieven, behalve enkele voor visserij- en verwerkte landbouwproducten. Singapore zal voortaan EU-normen en -veiligheidstests voor elektronica, geneesmiddelen en auto-onderdelen erkennen.

Ook heffen beide partijen belemmeringen op in de dienstensector, waar de bilaterale handel 44,4 miljard euro (2016) bedroeg. Meer dan tienduizend bedrijven uit de EU gebruiken Singapore als knooppunt om de hele regio te bedienen.

Verdrag opgesplitst

De EU en Singapore begonnen in 2010 te onderhandelen over een handels- en investeringsverdrag. Het handelsbeleid wordt uitsluitend op EU-niveau gemaakt en de Europese Commissie onderhandelt namens de EU.

In 2017 bepaalde het Europees Hof van Justitie echter dat de nationale parlementen moeten instemmen met brede handelsverdragen waarin bijvoorbeeld afspraken over geschillenbeslechting zijn opgenomen. Daarom is het verdrag nu opgesplitst en moet de Tweede Kamer het goedkeuren.