Carousel wijdt met regelmaat zogeheten ‘witboeken’ aan actuele ontwikkelingen in de logistieke wereld. In een recent gepubliceerd witboek worden de gevolgen behandeld van een Brexit zonder een overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over onder meer het vrije verkeer van goederen en diensten.

Volgens het onderzoek van Carousel zou inmiddels meer dan een kwart (27%) van de logistieke bedrijven in het VK rekening houden met de overbrenging van het beheer van logistieke ketens van de eilanden naar het continent. Omgekeerd zou 21% van de Duitse bedrijven in de logistiek het ketenbeheer uit het VK willen terughalen naar de resterende Europese Unie.

Helderheid

De chairman van Carousel, Franz-Joseph Miller, stelt vast dat veel bedrijven in het duister tasten waar het met de voorgenomen uittreding van het VK naartoe gaat. Hij dringt aan op snelle helderheid over de vorm die Brexit uiteindelijk krijgt.

Het probleem is dat het nog steeds alle kanten uit kan gaan. Dat komt onder meer door de verscheurdheid binnen de grootste Britse regeringspartij, de Conservative Party. Geharde ‘leavers’ zoals oud-minister van buitenlandse zaken Boris Johnson hebben liever een ‘no deal’ – geen overeenkomst – tussen het VK en de EU, dan een ‘halfslachtige overeenkomst’ die in elk geval het vrije goederenverkeer wil bewaren.

Vrijhandel

Op de andere vleugel van de partij verzamelen zich de ‘remainers’. Zij staan misschien wel een Brexit voor, maar dan met behoud van de verworvenheden van de vrijhandel en het openhouden van de grenzen tussen het VK en Ierland. Die positie neemt ook de Britse premier Theresa May in.

Haar probleem is weer dat de Europese Brexit-onderhandelaar Michel Barnier weinig ziet in de Chequers-plannen. In deze plannen heeft May haar voorstellen neergelegd. Deze plannen zijn door haar partijgenoten in de Britse regering met grote meerderheid aangenomen. Barnier houdt er tot dusver aan vast dat die de Europese Unie kunnen ondermijnen, wat hij tot elke prijs wil vermijden.

Transitieperiode

De uittreding van het VK moet eind maart volgend jaar plaatsvinden, twee jaar nadat het land met een beroep op het Verdrag van Lissabon de Brexit aankondigde. Partijen zijn er in Brussel al wel uit dat waarschijnlijk een ‘transitieperiode’ mogelijk moet zijn om spijkers met koppen te slaan over de precieze voorwaarden van een Brexit. Die periode kan doorlopen tot het einde van dit decennium.

Het grootste vraagstuk is natuurlijk wat er na de formele uittreding in maart gebeurt. Gaan dan de grenzen tussen het VK en de EU dicht, met inbegrip van de Ierse grens? Komen er strenge grenscontroles en wellicht verschillen in invoertarieven tussen de Unie en het uitgetreden land? Veel bedrijven bereiden zich volgens het Carousel-onderzoek op het laatste, ergste scenario voor.

Ander onderzoek laat overigens zien dat nog steeds de meeste bedrijven, aan beide kanten van het Kanaal, er van uitgaan dat de Britten inschikken en de aanwijsbare nadelen van radicale uittreding, waaronder een sterke druk op hun economische ontwikkeling, willen vermijden.