Het zogeheten Air Cargo Advanced Screening Programma (ACAS) betekent dat alle luchtvaartmaatschappijen die commerciële luchtvrachtzendingen vervoeren naar de VS de noodzakelijke vrachtdocumentatie digitaal voor het laden van het vliegtuig al moeten hebben verstuurd aan de Amerikaanse douane en grensbewaking (CBP). Het gaat dan om zaken als de luchtvrachtbrief, gegevens van de verlader/verzender, beschrijving van de lading, gewicht en aantal zendingen.

Volgens de Amerikanen is ACAS het antwoord op ‘lopende bedreigingen van de luchtvaartveiligheid’ en is het de afgelopen jaren al uitvoerig getest met bepaalde airlines. ‘Daardoor kan nu risicolading met potentiële links met terrorisme eerder worden geïdentificeerd’, aldus de dienst.

Lobby-werk

De internationale luchtvrachtsector heeft de laatste jaren veel lobby-werk verricht zodat vertragingen in het logistieke netwerk zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen. Daarbij hebben luchthavens en airlines die de documentatie al grotendeels hebben gedigitaliseerd, waaronder Schiphol en KLM Cargo, een groot voordeel. Toch blijft het volgens diverse experts afwachten wat de uiteindelijk rekening zal zijn in tijd en kosten nu het ACAS-systeem sectorbreed wordt ingevoerd.

De Amerikaanse overheid heeft daarbij wel coulantie toegezegd en laten weten de komende twaalf maanden ‘flexibel’ om te zullen gaan met de handhaving van de nieuwe inspectieregels zodat de airlines en expediteurs hun procedures er op kunnen afstemmen. Het DHS heeft tevens vrachtpartijen uitgenodigd tot 13 augustus van dit jaar hun reacties te geven op de nieuwe inspectieregels.