Volgens de nieuwe regelgeving moeten drones ontworpen en bediend worden zonder dat zij een gevaar voor de mens vormen. Op basis van de risico’s die verband houden met bijvoorbeeld het gewicht van de drone of het operatiegebied, zou de drone extra functies nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld een verplichte functie voor geautomatiseerde landing zijn wanneer de bestuurder het contact met de drone verliest. Of verplichte systemen om botsingen te vermijden.

Register

Drone-exploitanten moeten op de hoogte zijn van alle regels die op hen van toepassing zijn. Zij moeten een drone veilig kunnen bedienen zonder mensen of andere luchtruimgebruikers in gevaar te brengen. Sommigen van hen zullen hiervoor een training moeten ondergaan. Daarnaast dienen gebruikers van drones zich te registreren in een nationaal register en deze drones te markeren ter identificatie. Dit om bij incidenten de gebruiker van de drone te kunnen traceren. De registratie van drone-exploitanten zal niet van toepassing zijn op de gebruikers van kleine drones.

De Europese Commissie is nu belast met het ontwikkelen van de gedetailleerde regels voor het gebruik van drones in de EU. De Commissie zal regels stellen voor maximale hoogte- en afstandslimieten voor dronevluchten en welke drones gecertificeerd dienen te worden. Daarnaast zal de Commissie ook bepalen welke drone-gebruikers extra training nodig hebben en zich moeten registreren.

Lidstaten

De nieuwe regels omtrent drones moeten nu goedgekeurd worden door de ministers van de lidstaten. Momenteel vallen drones van minder dan 150kg onder de regelgeving van de afzonderlijke lidstaten. Fabrikanten van drones zijn daardoor per lidstaat onderworpen aan verschillende ontwerp- en veiligheidseisen.