De door KLM opgestelde regeling, waarbij niet-benutte slots worden herverdeeld, had juridisch de nodige haken en ogen, stelt hij. Dat betekent niet dat een local rule specifiek toegesneden op de behoefte van de vrachtsector geen kans van slagen heeft op Schiphol en bij de Europese luchtvaartautoriteiten in Brussel, stelt Vreede. Zelf heeft hij in oktober vorig jaar zo’n ‘juridisch waterdichte’ regeling voor luchtvrachtkoepel ACN opgesteld, maar die local rule haalde bij de afstemming onder de airlines geen meerderheid, doordat homecarrier KLM zich onthield van stemming.

Vreede had die local rule overigens niet zelf bedacht, zegt hij. De blauwdruk kwam uit Engeland, waar al jarenlang een vrachtregeling bestaat voor de luchthaven van London Heathrow Airport. ‘Ik heb zelfs contact gehad met de Britse slotcoördinator en die heeft mij verzekerd dat zij nooit problemen hebben gehad met de Europese Commissie bij de uitvoering van die local rule. Waarom zou het dan niet in Nederland mogen?’

Concreet kwam het er bij de ACN-variant op neer dat de vrachtsector slechts de slots zou terugkrijgen die zij in het najaar van 2017 had verloren door de strikte uitleg van de 80-20 regeling via een herverdeling van niet-benutte vluchten. ‘Je praat dan over een marginaal aantal als je bedenkt dat het aantal vrachtvluchten op Schiphol van 17.000 per jaar maar 3,5% van alle vliegbewegingen uitmaakt op de luchthaven. Je had dan het probleem opgelost. Een local rule voor Schiphol kan dus wel, minister.’

Het door de KLM bedachte compromis, dat begin dit jaar werd aangenomen door de luchtvaartsector op Schiphol, had volgens Vreedehet grote nadeel dat 75% van alle niet-benutte vluchten via een calamiteitenregeling zou toevallen aan passagiersvluchten en slechts 25% aan de vrachtsector. ‘De partij die het meest profiteert van die regeling is de KLM zelf, maar juridisch kun je vraagtekens zetten bij die constructie. Het is bijvoorbeeld nooit beproefd zoals de Britse local rule. Geen wonder dat Brussel er dan ook vraagtekens bij zet.’

Vreede is ook geïrriteerd dat de minister niet zelf via een capaciteitsdeclaratie de vrachtsector meer ruimte op Schiphol heeft toegekend, zodat tenminste het maximum uit het najaar van 2016 kon worden gegarandeerd. ‘Zij had dat gewoon kunnen doen, maar heeft dat nagelaten omdat Nederland als enige land binnen de EU dat recht heeft uitbesteed aan het polderoverleg.’

Zie verder Nieuwsblad Transport van deze week.