De provincie Zuid-Holland gaat scherper toezicht houden op risicovolle bedrijven zoals Shell en Esso in de Botlek.


In het bijzonder wordt gelet op risicobedrijven zoals de in chemie, raffinaderijen en de tankopslag. Ook nieuwe vergunningen voor deze bedrijven worden nog uitputtender getoetst.

De incidenten bij Shell en Esso van afgelopen zomer laten zien dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, schrijft de provincie Zuid-Holland.

Zo woedde bij de raffinaderij van ExxonMobil in augustus een hele grote brand die dikke rookwolken veroorzaakte en in grote delen van de regio kwamen roetdeeltjes terecht. Bij Shell Pernis was er in juli kortsluiting waardoor alle fabrieken op het terrein uit bedrijf gingen. Twee dagen later deed zich een lekkage voor in een leiding van de HF Alkylatie fabriek van Shell. Er lekte door corrosie een aanzienlijke hoeveelheid waterstoffluoride uit een leiding.