In 2017 produceerde Nederland 30% meer energie uit wind en 40% meer energie uit zonnepanelen dan in 2016. De toename komt onder meer door het offshore Windpark Gemini.


Ook een groter aantal zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven droeg bij aan de duurzame opwekking. Samen met de stroom uit biogas vormen de duurzame bronnen nu een aandeel van 10% van alle stroom die in Nederland is opgewekt.

Het totale aandeel aan energie uit zon, 600 Megawatt, is net zo veel als dat van de twee delen van het Gemini-windpark ten noorden van de Waddeneilanden samen, blijkt uit geschatte jaarcijfers van energieopwek.nl, een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met het Energy Transition Centre van de Hanzehogeschool (EnTranCe), Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. Vanaf 2018 willen ze ook de productie van warmtepompen publiceren.

Met wind werd in 2017 10,9 terawattuur (TWh) aan stroom geproduceerd, met biogas net als in 2016 3 TWh, en met zonnepanelen 2,1 TWh. Met een totaal jaarlijks verbruik van 120 TWh per jaar, is de stijging nog niet voldoende om in 2020 14% van Nederlands energie uit duurzame bronnen als wind en zon te halen, zoals Europa voorschrijft. Het doel van het Nationale Energieakkoord, 16% duurzame energie in 2023, zou wel gehaald kunnen worden.

Aan de rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak – een kwart minder broeikasgassen in 2020 dan in 1990 – zal hiermee niet voldaan worden, berekende de Nationale Energieverkenning (NEV) in oktober 2016 al. Die afname zou met de huidige tendens blijven steken op 23%.