In de provincie Antwerpen staan momenteel bijna vierhonderd vacatures voor transportbedienden open. De nieuwe opleiding van CVO Toekomstonderwijs speelt hierop in.


CVO Toekomstonderwijs organiseert modulaire opleidingen voor volwassenen. Ze trekt hiermee vooral mensen aan die om een of andere reden hun middelbare studies niet afwerkten, maar ook personen die een heroriëntering van hun loopbaan zoeken.

Het modulaire karakter van de opleiding betekent dat de deelnemers hun studies kunnen spreiden over de termijn die ze hiervoor nodig achten. Dit komt vooral van pas voor mensen die al werken en/of gezins- of andere sociale verplichtingen hebben. De meeste lessen vinden immers overdag plaats. De eerste sessie is in september van start gegaan. In februari kunnen nieuwe kandidaten instappen in de volgende module.

De opleiding mondt uit in het certificaat transportbediende. ‘Daarmee kan je onmiddellijk aan de slag als administratief medewerker in de logistieke sector’, zegt pedagogisch directeur An Doom van CVO Toekomstonderwijs. ‘Transportbedienden hebben dagelijks contact met klanten en chauffeurs uit binnen- en buitenland. Ze beheren magazijnen, orders en voorraden en vullen transportdocumenten in. Hun taken zijn veel meer operationeel dan die van bachelors expeditie-scheepvaart.’