Waarop het ministerie van I&M gaat bezuinigen, is nog onduidelijk. Volgens bronnen rond de VVD zou de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam – immers opgenomen in het ‘oude’ regeerakkoord – buiten schot blijven.

Op die speculaties wil een woordvoerder van het ministerie niet ingaan. ‘De inkt van dit akkoord is nauwelijks droog. De komende tijd wordt bekeken hoe we hiermee omgaan.’

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO vinden de oplossing die het kabinet heeft gekozen om de financiële gaten te dichten ‘erg makkelijk’. De organisaties waarschuwen dat het infrastructuurfonds ‘geen grabbelton moet worden om steeds de plooien tussen de coalitiepartijen glad te strijken’.

Ze wijzen erop dat de nieuwe bezuiniging bovenop de bezuiniging op het infrastructuurfonds komt die al in de begroting van 2013 is vastgelegd.