Van der Kuijl noemde het een onzalig plan om alleen voor het vrachtvervoer tol te heffen in de nieuwe tunnel. “Gelet op het profijt dat alle weggebruikers hebben bij een nieuwe verbinding, is dit idee onverdedigbaar.”

De EVO-directeur waarschuwde dat de bijdrage van de organisatie aan het draagvlak voor ‘anders betalen voor mobiliteit’ op het spel staat als dat alleen voor het goederenvervoer gaat gelden. Van der Kuijl wees daar nog maar eens op nu het CDA de kilometerheffing weer in zijn verkiezingsprogramma heeft opgenomen.

Van der Kuijl riep de aanwezige minister Schultz van Haegen op zich in te spannen voor meer marktwerking in de eurozone, met name ook de vervoersmarkten. ”Denk vooral aan het spoorgoederenvervoer, waar de gebruiker nog altijd niet kan stemmen met de voeten. Maar ook aan verdere liberalisatie van het wegvervoer, cabotagebeperking en het toestaan van ecocombi”s op de snelweg.”