In deze wekelijkse rubriek geven kopstukken uit de sector commentaar op het nieuws. Deze week Klara Paardenkoper, docent en onderzoeker Rotterdam Mainport University,


‘Slimme ouders sturen hun kroost naar een logistieke opleiding’, stellen de Topsector Logistiek en Connekt. Onderzoek wijst namelijk uit dat de vraag naar hoger opgeleid logistiek personeel de komende drie jaar met 11% zal toenemen. Maar ouders, ik zou het ten sterkste afraden.

Ervaring leert dat extrinsieke motivatie – ‘Ik krijg later een goede baan’ – niet voldoende is om een lange en zware opleiding vol te houden. Intrinsieke motivatie werkt veel beter. Studenten die oprecht geïnteresseerd zijn in logistiek maken een veel grotere kans op een diploma. En dan nog, degene die nu met een logistieke opleiding begint, komt pas vier jaar later op de arbeidsmarkt. De vraag is: hoe ziet de logistieke arbeidsmarkt er dan uit?

Ervaring leert ook dat op de betrouwbaarheid van voorspellingen en trends in de haven wel wat valt af te dingen. Enkele voorbeelden: Het Havenbedrijf heeft decennia lang grote groei in de containeroverslag voorspeld, maar die voorspellingen moesten jarenlang naar beneden worden bijgesteld. Wie heeft de economische crisis zien aankomen? Wie dacht dat het zo lang zou duren? Men dacht dat containerschepen eeuwig groter zouden worden. Voor een periode gebeurde dat ook en het resultaat was overcapaciteit. Vervolgens ging Hanjin failliet en legde andere rederijen schepen op, en kampen verladers nu al weken met een capaciteitstekort door de vorming van nieuwe allianties tussen de rederijen.

We leven in veranderlijke tijden. De logistieke opleidingen moeten aanpoten om de nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Er is ook grote dynamiek op de logistieke arbeidsmarkt. Door digitalisering en robotisering verdwijnen veel banen, voorlopig vooral voor lager opgeleiden. Wie weet hoe het zich verder gaat ontwikkelen? Hoe kan de jeugd zich hierop voorbereiden? Het antwoord is door zich breed te ontwikkelen. Kennis in de technische vakken en informatica lijkt een toekomst hebben, voorlopig moet iemand immers de computers en robots bedienen en aansturen. Misschien is een logistieke opleiding zo gek nog niet. Niet voor niets is het aantal aanmeldingen groot. Maar belangrijk is dat een student er zelf voor kiest.