Dat meldt het bedrijf, dat sinds ruim twee jaar in Utrecht actief is, naar aanleiding van de ingebruikneming van een tweede groter voertuig. De plannen voor Enschede en Groningen verkeren in een ‘vergevorderd’ stadium.

De nieuwe Cargohopper – die eveneens in Utrecht gaat rijden – is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente, Utrecht Science Parc en de partners Divaco en Solar Car.

In Utrecht werkt Cargohopper met een zonne-elektrisch aangedreven voertuig. Goederen bestemd voor de binnenstad worden verzameld in het distributiecentrum van Hoek Transport op industrieterrein Lage Weide en vandaar met de Cargohopper naar hun bestemming gebracht. Het bedrijf hoeft zich, omdat het van schoon vervoer gebruikmaakt, niet aan venstertijden te houden.

Dit concept wordt, zo werd eerder bekend, nu ook toegepast in Amsterdam. Verscheidene andere steden hebben ook hun belangstelling kenbaar gemaakt, zoals Rotterdam en Den Haag. Eerst wil Cargohopper dus aan de slag gaan in de stadsdistributie in Enschede en Groningen.