Hij heeft dat gezegd in het kader van een aankondiging van een ‘buy American’-programma, dat erop gericht is overheidsbestedingen zo veel mogelijk in eigen land te houden. De Amerikaanse regering heeft jaarlijks voor naar schatting 600 miljard dollar aan contracten te vergeven. Biden kwam tijdens de verkiezingen met zijn ‘buy American’-leus om Donald Trump in een aantal ‘swing states’ de wind uit de zeilen te nemen.

Offshore windparken

De nieuwe president heeft gezegd dat hij een aantal mazen in de uit 1920 stammende wet wil dichten. Hij lijkt daarmee vooral gehoor te geven aan een sterke lobby van aannemers om geen buitenlandse concurrentie toe te laten bij de bouw van offshore windparken. Die markt is de komende jaren goed voor tientallen miljarden dollars, maar staat nu nog in de kinderschoenen.

De traditionele offshoresector, die op olie en gas is gericht, valt ook onder de Jones Act maar kent nogal wat ontheffingen, bijvoorbeeld voor specialistische vaartuigen waar Amerikaanse bedrijven niet over beschikken. Ook de Amerikaanse baggersector valt eronder. Volgens een studie van de OESO uit 2019 zou intrekking van de protectionistische wet de VS een jaarlijks voordeel van tientallen miljarden dollars opleveren.

Jones Act

‘Met de herbevestiging van de Jones Act investeren we in Amerikaanse werknemers en werken we aan het opbouwen van een duurzame offshore energiesector’, liet het team rond Biden optekenen. Dat liet verder weten dat er een speciale ‘buy American’-directeur wordt aangesteld bij het Office of Management and Budget. Die moet het mes zetten in het aantal ontheffingen en erop toe zien dat andere overheidsorganen bij het inkopen van goederen en diensten Amerikaanse bedrijven zo veel mogelijk voorrang geven.

Amerikaanse belangenorganisaties hebben juichend op de presidentiële aankondiging gereageerd. President Aaron Smith van de Offshore Marine Service Association zegt dat ‘de regering gelijk heeft om mazen in de wet te dichten en om Amerikaanse werknemers beschermen tegen oneerlijke internationale concurrentie’. Tom Crowley, CEO van de ‘Jones Act-rederij’ Crowley Maritime, zegt dat ‘we Amerika zo gezamenlijk op weg helpen naar herstel en welvaart’.