De platformen zijn al gedeeltelijk gesloopt in Vlissingen bij een bedrijf dat daarvoor niet de juiste vergunningen heeft. De bedoeling was om de platformen vervolgens naar Turkije te verplaatsen om ze daar verder te laten slopen. Inmiddels is het eerste platform terug naar Engeland met toestemming van de Engelse milieu-autoriteiten. Tegen alle betrokkenen (transport en demontage) wordt handhavend opgetreden.

Eerder dit jaar, in oktober, heeft de ILT ook opgetreden en proces-verbaal opgemaakt tegen de illegale export van twee containerschepen naar India. Deze export is vermoedelijk in strijd met het verbod om gevaarlijke stoffen vanuit Europa naar niet-OESO-landen te sturen. De schepen waren eigendom van een IJslandse rederij en zijn vermoedelijk tegen de regels in als sloopschepen ontmanteld in India.