IHC werd eind april nog door het kabinet, banken en een groep bedrijven gered van een faillissement, met overbruggingsleningen en kredietgaranties van honderden miljoenen euro’s. Het bedrijf had te maken met steeds hogere schulden en grote verliezen op de bouw van enkele schepen.

Management en kantoor

IHC telt meer dan 3000 werknemers op 39 locaties wereldwijd. De ontslagen gaan de komende maanden vooral vallen bij het management en op kantoor. Ook grijpt IHC in bij zijn tijdelijk personeel. Dat bestand telt nu ongeveer 500 mensen, zo meldt de onderneming op zijn website. Met de vakbonden is een sociaal plan voor twee jaar afgesproken, om medewerkers zoveel mogelijk naar nieuw werk te begeleiden. Dat moet onder meer gebeuren door samenwerkingen met de overheid en industrie.

IHC gaat zich nu richten op de bagger- en offshore-markt. Ook de activiteiten in de mijnbouw- en defensiemarkt kunnen later mogelijk bij de kernactiviteiten van het bedrijf gaan horen. Andere werkzaamheden en bedrijfsonderdelen worden afgestoten, waarbij het behoud van werkgelegenheid volgens IHC het hoofddoel is.