De maatregel geldt voor alle schepen die werken in Britse wateren en op het Britse continentale plat. Daaronder vallen de schepen in de offshore- en windsector, schepen die ander werk doen, ferries en schepen die vracht vervoeren tussen Britse havens.

Zeeschepen

Uitgezonderd zijn de crews aan boord van zeeschepen die op internationale routes varen en daarbij een Britse haven aandoen. Ook in de visserij rond Groot-Brittannië moet voortaan minimaal het Britse minimumloon betaald worden. Alleen vissers die geheel of gedeeltelijk betaald worden aan de hand van de vangstopbrengst vallen erbuiten omdat zij als zelfstandigen worden gezien, zegt woordvoerder Maggie Shelton.

Voor de toepassing van de Britse wet op het minimumloon maakt het niet uit waar het schip geregistreerd staat en onder welke vlag het vaart. Het geldt dus ook voor schepen die vanuit Nederland vertrekken om vervolgens op het Britse continentaal plat werk te gaan doen. Ook de woonplaats of nationaliteit van het bemanningslid is niet van belang: elk bemanningslid heeft vanaf 1 oktober recht op het Britse minimumloon, waarvan de tarieven vergelijkbaar zijn met die in Nederland.

Offshore sector

Tot nu toe was de maritieme sector in Groot-Brittannië de enige sector in het land waar het minimumloon niet betaald hoefde te worden. Dat leidde in sommige gevallen tot slechte betaling in onder meer de offshore sector. De International Transport Workers Federation ITF rapporteerde twee jaar geleden misstanden bij de bouw van het Beatrice offshore windfarm voor de noordoost kust van Schotland. De krant The Guardian mocht contracten inzien en zei dat dat Russische bemanningsleden op een groot kraanschip 12 uur per dag moesten werken voor 58 tot 68 pond per dag (ongeveer 64 tot 75 euro) terwijl dat volgens de Britse normen minstens 90 pond per dag (99 euro) had moeten zijn. Het Brits minimumloon is 8,72 pond per uur vanaf 25 jaar

Het ministerie van Transport zegt dat de invoering van het minimumloon de positie van de Britse maritieme sector zal versterken. Het maakt het voor werkgevers minder aantrekkelijk om met goedkope arbeidskrachten te werken en daarmee aantrekkelijker om Brits personeel aan te nemen. ‘Met deze maatregel neemt het Verenigd Koninkrijk een voorsprong ten opzichte alle EU-staten waar het gaat om bescherming van loonbetaling,’ zegt minister Robert Courts van Transport.