Het bedrijf kondigde eerder al aan dit jaar een kwart van het wereldwijde personeelsbestand van 12.000 mensen te zullen ontslaan. De vloot van oorspronkelijk 32 schepen wordt met tien schepen verminderd. Twee schepen zijn inmiddels verkocht, twee zijn er opgelegd, en de resterende zes volgen in de komende twaalf maanden op het moment dat projecten aflopen.

Malaise

Als redenen voor de malaise noemt Subsea de impact van de coronacrisis en ‘een lage benuttingsgraad van schepen in bepaalde markten’. Niettemin is de aannemer er in het tweede kwartaal in geslaagd om voor twee miljard dollar aan nieuwe opdrachten binnen te halen, waarvan 1,7 miljard voor ‘renewables’, ofwel offshore wind. Een van die projecten is de aanleg van Hollandse Kust Zuid, éen van ‘s werelds eerste subsidievrije windparken.

De groep heeft ruim honderd miljoen dollar gereserveerd voor een herstructureringsprogramma, dat moet leiden tot een structurele kostenverlaging van 400 miljoen dollar per jaar. Vorig jaar werd in het tweede kwartaal nog een winst van 24 miljoen dollar behaald op een omzet van 958 miljoen. Die daalde dit jaar tot 754 miljoen.

Het oorspronkelijk Amerikaanse bedrijf is het resultaat van een lange reeks van fusies, waarbij onder meer Stolt-Nielsen, Halliburton en Comex waren betrokken. Subsea 7 SA, zoals de groep officieel heet, is statutair in Luxemburg gevestigd, heeft het hoofdkantoor in het Engelse Sutton en is genoteerd aan de Noorse effectenbeurs.