De bedoeling is dat Hollandse Kust Zuid tegen 2023 volledig operationeel is. De capaciteit van het park is dan 1500 megawatt. Dat is gelijk aan het stroomgebruik van ruim twee miljoen huishoudens. Het windpark bestaat uit 140 turbines.

Paar miljard euro

Vattenfall liet zich niet uit over de kosten die zijn gemoeid met de realisatie, maar naar verluidt gaat het om een paar miljard euro.