De bouw van windparken op zee is een belangrijke pijler van het klimaat- en energiebeleid. Het ministerie wijst op windpark Borssele, dat vorige maand de eerste elektriciteit leverde aan het net. Vanaf begin 2021 levert dat een hoeveelheid elektriciteit op die gelijk is aan het verbruik van twee miljoen huishoudens.

Verlenging

Om de langere vergunningstermijn mogelijk te maken, zal Wiebes nog voor de zomer een nota van wijziging indienen op de Wet Windenergie op Zee. Windparken die al een vergunning hebben, kunnen na ongeveer twintig jaar een verlenging ervan aanvragen, zo zal in het nieuwe wetsvoorstel worden geregeld.