De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken, duurzame energieopwekking op zee en drukker scheepvaartverkeer. ‘Meer toezicht is daarbij noodzakelijk. Hiervoor zijn maritieme drones een oplossing’, vindt het samenwerkingsverband. ‘Om die reden is in Den Helder het cluster opgericht.’

Containers

Een belangrijke voorziening van MDI is het Mobile Field Lab Maritieme Drones. Het Field Lab bestaat uit twee containers die ingericht zijn als instructie- annex briefingsruimte en onderhoudswerkplaats. Ze zijn beschikbaar bij test- en demonstratievluchten in de regio met (maritieme) drones.

Drones hebben een grote potentie in het maritieme domein. Het gaat vooral om kleine, lichte systemen die flexibel zijn in te zetten op vaartuigen of constructies op zee. De drones in de huidige markt zijn niet altijd geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden op zee, in de zoute omgeving en voor dataverzameling.

In het MDI worden maritieme drones ontwikkeld die wel aan deze eisen voldoen. ‘Voor partijen als de Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn deze specialistische drones met extreem lange vliegduur zeer belangrijk’, meldt het MDI.

Dronebedrijven

Nederlandse dronebedrijven krijgen dankzij dit initiatief de kans hun producten door te ontwikkelen. Het MDI heeft Den Helder Airport als thuisbasis. In en rond deze locatie is het mogelijk om testen en vluchten uit te voeren en marktdemonstraties te geven.

Met het Field Lab kunnen vluchtresultaten worden vastgelegd vanaf elke zee- of landlocatie in de regio. Door start- en scale-ups aan te trekken hoopt het MDI bij te dragen aan de ambitie om meer mensen in de kop van Noord-Holland te laten werken, wonen en ondernemen.

Wethouder Kees Visser van gemeente Den Helder licht toe: ‘Deze regio heeft al jaren de ambitie om hier een dronecentrum te vestigen. Het is een logische plek, gezien de ligging van onze stad. We zijn dan ook blij dat het MDI nu wordt gelanceerd. Het is daarbij mooi dat partijen als de Koninklijke Marine, Commando Luchtstrijdkrachten CLSK, de Kustwacht en de KNRM bij het initiatief zijn betrokken. Deze ontwikkeling geeft weer een extra toekomstperspectief aan onze (lucht)havens.’

Partners

De eerste partners van MDI zijn het Maritiem Drone Team van de Koninklijke Marine, Kustwacht en KNRM, Commando Luchtstrijdkrachten CLSK, NLR – Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, het Nederlands Instituut voor Zee Onderzoek, CHC Helicopters en Den Helder Airport. Texel Airport en Vliegveld Middenmeer sluiten zich ook aan.

Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN: ‘De ontwikkelingen op de Noordzee zorgen voor nieuwe bedrijvigheid. Denk bijvoorbeeld aan inspectie en onderhoud van windparken of het vervoer van goederen en materialen naar schepen. Met het MDI kunnen we als regio hoogwaardige technologische bedrijven aantrekken en tegelijk een boost geven aan technologische innovaties rondom drones. En dit is iets waar onze regio sterk behoefte aan heeft.’