Die prognose staat in een vooruitblik van de World Energy Outlook 2019 van het International Energy Agency (IEA), waarvan de volledige versie medio volgende maand verschijnt. Volgens het IEA wordt dat de meest uitgebreide wereldwijde studie over offshore wind tot nu toe. Onder meer wordt de windsituatie langs honderdduizenden kilometers kustlijn over de hele wereld in kaart gebracht.

Dalende kosten

Dalende kosten, ondersteunend overheidsbeleid, schaalvergroting en nieuwe technologie, zoals drijvende windparken, zorgen er volgens het IEA voor dat de sector nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling staat.

De organisatie van 29, overwegend Europese, landen prijst het ’baanbrekende werk’ van Europa, waar al voor twintig gigawatt aan windparken staat. Op basis van de huidige plannen groeit dat tot 130 gigawatt in 2040, maar volgens het IEA kan dat met een extra inspanning naar 180 gigawatt.

China

Volgens directeur Fatih Birol gaat China de komende jaren een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de offshore-windsector, omdat die een grote bijdrage kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Chinese steden.

Waarschijnlijk zal China het Verenigd Koninkrijk rond 2025 inhalen als grootste producent van Windenergie op zee. In 2040 beschikt het land naar verwachting over meer dan honderd gigawatt aan windcapaciteit, ruim 25 keer zoveel als nu.