Schouten op de bres voor windparken

stikstofcrisis

Minister Carola Schouten van Landbouw maakt zich sterk om de bouw van windmolenparken, op zee of op land, door te kunnen laten gaan ondanks de stikstof-uitspraak van de Raad van State.

De bouw van windmolens en het energie-neutraal maken van woonwijken zijn de enige twee activiteiten die ze met naam noemt in de stikstofbrief, die ze namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze zegt dat ze wil inzetten op projecten die op de lange termijn een gunstig effect hebben op de stikstofdepositie, hoewel er op korte termijn sprake is van een kleine tijdelijke uitstoot.

Daarmee neemt ze een voorschot op de rapportage van het adviescollege dat onder leiding van oud-commissaris der Koning in Noord-Holland Johan Remkes aan een advies werkt om de uitvoering van projecten weer mogelijk te maken. Dat wordt volgende week verwacht.

Twee overzichten die Schouten vrijdag naar de Kamer heeft gestuurd, bevestigen dat vele duizenden bouwprojecten stil liggen als gevolg van het verbod van de Raad van State om de omstreden PAS-methode te gebruiken als basis voor de afgifte van milieuvergunningen.

Windmolenpark

De minister schrijft verder dat de vergunningverlening met ingang van maandag 16 september is hervat voor projecten waarvoor kan worden aangetoond dat ze geen extra stikstof-uitstoot veroorzaken. Een voorbeeld daarvan is een windmolenpark. De bouw daarvan veroorzaakt weliswaar stikstofuitstoot, maar die wordt later ruimschoots gecompenseerd door de productie van stroom op basis van wind in plaats van fossiele brandstoffen.

Projectontwikkelaars kunnen dit zogenoemde ‘intern salderen’ vanaf 16 september weer toepassen met de rekentool Aerius. Via de Aerius-site kunnen ze precies berekenen hoeveel stikstofuitstoot een project veroorzaakt en op welke natuurgebieden die stikstof neerslaat.

Tot de RvS-uitspraak eind mei konden initiatiefnemers ook projecten aanmelden via Aerius, maar die mogelijkheid werd toen opgeschort. Die optie is ook verdwenen uit de versie die sinds 16 september weer online staat en waar alle PAS-functionaliteiten uit verwijderd zijn.

Waarschuwing

Schouten waarschuwt in haar brief dat het besluit hoe dan ook gevolgen krijgt voor projecten, die wel extra stikstof uitstoten. Dat kan betekenen dat er er geen vergunningen meer worden afgegeven voor de bouw van varkensstallen, tenzij de extra stikstof op een andere manier wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld door oude bedrijven te sluiten. Een andere mogelijkheid om ‘gebruiksruimte’ te creëren, is het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen.

Verder biedt de zogenoemde ADC-toets nog een ontsnappingsmogelijkheid. Dat zijn projecten van groot algemeen belang, waarvoor geen alternatief bestaat en waarbij de extra stikstof-uitstoot wordt gecompenseerd. Bij de aanleg van de Blankenburgverbinding bij Rotterdam is van die ADC-toets gebruik gemaakt en om die reden ontspringt dit project de dans.

Die aanpak biedt echter maar in een beperkt aantal gevallen soelaas. Schouten: ‘Het kabinet is zich ervan bewust dat bronmaatregelen integraal onderdeel zijn van de oplossingen om stikstofemissies terug te dringen. Daarbij gaan we geen taboes uit de weg.’ Bestuurlijke taal voor: er gaan wel degelijk projecten sneuvelen.

Nieuwsblad Transport bericht uitgebreid over de gevolgen voor de logistieke sector van de stikstof-uitspraak van de Raad van State. Lees de eerder verschenen artikelen: