127 rijksprojecten getroffen door stikstofcrisis

PAS-regeling

Zeker 127 rijksprojecten kunnen voorlopig niet doorgaan omdat ze mogelijk te veel stikstof(verbindingen) genereren. Dat varieert van spoorwegovergangen tot windmolenparken op zee.

RTL Nieuws heeft een lijst van de getroffen rijksprojecten online gezet op basis van stukken die de redactie in handen kreeg. Daaruit blijkt dat het departement van Infrastructuur en Waterstaat het zwaarst getroffen is, met in totaal 53 projecten. Defensie is met veertig stuks een goede tweede. Bij Economische Zaken en Klimaat (EZ en K) gaat het om vijftien plannen.

In hoeverre de opsomming volledig is, is niet helemaal duidelijk. Het kabinet bespreekt de stikstofproblematiek vrijdag en informeert daarna de Tweede Kamer. Behalve de rijksprojecten worden naar schatting achttienduizend plannen van andere overheden en private partijen geraakt door de uitspraak van de Raad van State dat de uitstoot van stikstof(verbindingen) bij bouwprojecten aantoonbaar gecompenseerd moet worden.

Wegen, stations, ERTMS

Tot de grootste I&W-projecten die geraakt worden, behoren verbredingen van rijkswegen, uitbreiding van stations, versterking van de Afsluitdijk en de invoering van het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Bij EZ en K gaat het, ironisch genoeg, vooral om windmolenparken op zee, waaronder Hollandse Kust en IJmuiden ver.

Het vonnis van de Raad betekent niet per se dat projecten vertraging oplopen of sneuvelen. De Raad heeft alleen gezegd dat ‘de truc’ om geprognotiseerde toekomstige stikstofreductie als een vaststaand gegeven op te vatten (de PAS-regeling) niet door de beugel kan. Voortaan moet per project concreet worden aangegeven hoe stikstof-emissie wordt gecompenseerd. Het kabinet breekt zich nu het hoofd over een nieuwe aanpak, die wel voldoet aan Europese regelgeving.

Nieuwsblad Transport bericht uitgebreid over de gevolgen voor de logistieke sector van de stikstof-uitspraak van de Raad van State. Lees de eerder verschenen artikelen:

127 rijksprojecten getroffen door stikstofcrisis | NT

127 rijksprojecten getroffen door stikstofcrisis

PAS-regeling

Zeker 127 rijksprojecten kunnen voorlopig niet doorgaan omdat ze mogelijk te veel stikstof(verbindingen) genereren. Dat varieert van spoorwegovergangen tot windmolenparken op zee.

RTL Nieuws heeft een lijst van de getroffen rijksprojecten online gezet op basis van stukken die de redactie in handen kreeg. Daaruit blijkt dat het departement van Infrastructuur en Waterstaat het zwaarst getroffen is, met in totaal 53 projecten. Defensie is met veertig stuks een goede tweede. Bij Economische Zaken en Klimaat (EZ en K) gaat het om vijftien plannen.

In hoeverre de opsomming volledig is, is niet helemaal duidelijk. Het kabinet bespreekt de stikstofproblematiek vrijdag en informeert daarna de Tweede Kamer. Behalve de rijksprojecten worden naar schatting achttienduizend plannen van andere overheden en private partijen geraakt door de uitspraak van de Raad van State dat de uitstoot van stikstof(verbindingen) bij bouwprojecten aantoonbaar gecompenseerd moet worden.

Wegen, stations, ERTMS

Tot de grootste I&W-projecten die geraakt worden, behoren verbredingen van rijkswegen, uitbreiding van stations, versterking van de Afsluitdijk en de invoering van het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Bij EZ en K gaat het, ironisch genoeg, vooral om windmolenparken op zee, waaronder Hollandse Kust en IJmuiden ver.

Het vonnis van de Raad betekent niet per se dat projecten vertraging oplopen of sneuvelen. De Raad heeft alleen gezegd dat ‘de truc’ om geprognotiseerde toekomstige stikstofreductie als een vaststaand gegeven op te vatten (de PAS-regeling) niet door de beugel kan. Voortaan moet per project concreet worden aangegeven hoe stikstof-emissie wordt gecompenseerd. Het kabinet breekt zich nu het hoofd over een nieuwe aanpak, die wel voldoet aan Europese regelgeving.

Nieuwsblad Transport bericht uitgebreid over de gevolgen voor de logistieke sector van de stikstof-uitspraak van de Raad van State. Lees de eerder verschenen artikelen: