Het bedrijf uit Papendrecht heeft honderd miljoen euro opzij gezet voor tegenvallers, vooral bij de aanleg van stroomkabels voor de windparken op zee. In hun verlangen om concessies voor de bouw en exploitatie van windparken binnen te halen, zetten opdrachtgevers hun toeleveranciers zwaar onder druk. Dat vertaalt zich niet alleen in prijsdruk, maar volgens topman Peter Berdowski ook in een veel hardere opstelling in geschillen en claim-onderhandelingen.

‘Onder druk van het wegvallen van subsidies op windparken zoekt men naarstig naar wegen om kosten te reduceren. Dat heeft geleid  tot een opeenstapeling van issues en disputen op werken en langdurige claimtrajecten’, aldus de topman.

Overigens worden er tot nu toe slechts twee subsidievrije windparken gebouwd. Boskalis heeft zijn projectenportefeuille doorgelicht en op basis daarvan een voorziening van honderd miljoen euro getroffen ‘voor een beperkt aantal contracten’. Het bedrijf neemt daarmee het zekere voor het onzekere, want het verwacht een aantal lopende claimzaken te winnen.

Monsterverlies

De afschrijving drukte sterk op de cijfers in de eerste helft van dit jaar. Onder de streep bleef een winstje over van 1,3 miljoen euro. Dat is inclusief een boekwinst van ruim 42 miljoen euro op de verkoop van het belang van 50% in havensleper Kotug Smit Towage en de verkoop van een schip. Vorig jaar rapporteerde Boskalis over het eerste semester nog een monsterverlies van 361 miljoen als gevolg van een extra afboeking van bijna 400 miljoen op de waarde van de vloot.

De omzet is wel fors gestegen ten opzichte van vorig jaar, met bijna 9% tot 1,27 miljard euro. Daar staat dan weer een daling van het brutoresultaat (ebitda) van 167 tot 136 miljoen euro tegenover. De waarde van de orderportefeuille nam een heel klein beetje toe, van 4,29 tot 4,36 miljard euro.

Extra zuur

De prijsdruk in de kabelsector is extra zuur voor Boskalis, omdat het bedrijf juist op deze markt via een reeks overnames een leidende positie heeft opgebouwd. Volgens Berdowski is de organisatie van deze tak inmiddels ‘aangescherpt’. Hij verwacht voor de komende jaren ‘duidelijke tekenen van herstel’ voor de kabelsector. Voor de rest van het jaar ziet hij geen grote veranderingen ten opzichte van de eerste helft met dien verstande dat er geen verdere verliesvoorzieningen worden verwacht, waardoor het resultaat sterk zal verbeteren.

Bij de divisie Dredging & Inland Infra ziet de groep voor de korte termijn ‘een redelijk werkvolume in de markt, met als grootste onzekerheid de timing waarop werken worden gegund’. Het bedrijf legt daarbij de nadruk op een goede bezetting van de vloot en de organisatie, zonder al te veel risico te nemen. Met de huidige opdrachtenportefeuille is ‘een redelijk deel’ van de vloot voor de rest van het jaar bezet.

Offshore Energy

Het marktbeeld van de divisie Offshore Energy, waar de kabel-activiteiten onder vallen, zal de rest van het jaar niet veel afwijken van het eerste halfjaar, is de verwachting. Het onderdeel Transport en Diving, waar de zware-ladingvaart onder valt, moet het vooral hebben van de spotmarkt. Vorig jaar boekte Boskalis 137 miljoen euro af op deze vloot en werden elf oude schepen verkocht, grotendeels voor de sloop. Door de moordende concurrentie in het lichte segment viel er met de oude schepen geen droog brood meer te verdienen.

Boskalis verwacht voor de divisie Towage stabiele marktvolumes bij de resterende joint ventures. Daarmee doelt het bedrijf op Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco. De eerste is een joint venture met het Singaporese Keppel en houdt zich vooral bezig met havensleepdiensten en offshore dienstverlening. Smit Lamnalco richt zich vooral op dienstverlening aan olie- en gasterminals op basis van langlopende contracten en beschikt over een vloot van 180 schepen.

Joint ventures verkocht

Twee andere joint ventures in deze sector zijn het afgelopen jaar verkocht, Kotug Smit Towage en Saam Smit Towage. De eerste transactie is afgerond, de tweede volgt naar verwachting voor het einde van het jaar. Saam Smit is een joint venture met de Chileense rederij Saam, die met meer dan honderd sleepboten havensleepdiensten in Brazilië, Canada, Mexico en Panama, inclusief het Panamakanaal, verricht. Boskalis maakte begin dit jaar al bekend dat het belang van 49% zo’n 200 miljoen dollar oplevert, maar zei er niet bij voor hoeveel het belang in de boeken staat.

Alles bij elkaar verwacht het bedrijf dat het brutoresultaat dit jaar rond het niveau van de 350 miljoen euro van vorig jaar zal liggen. Verder verwacht het dit jaar ruim een kwart miljard te investeren, wat volledig uit de eigen kasstroom gefinancierd kan worden. De nettoschuld is het afgelopen jaar door onder meer acquisities en het eigen aandelen inkoopprogramma fors opgelopen, tot 420 miljoen euro. Maar Boskalis verwacht die met de opbrengsten van Kotug Smit Towage en Saam Smit Towage voor het eind van het jaar weer flink te kunnen verlagen.