Op de Noordzee zijn twee energiebronnen aanwezig waarmee van water waterstof kan worden gemaakt: gas en windenergie. Met behulp van elektriciteit uit deze bronnen kan water (H2O) worden ontleed in waterstof (H2) en zuurstof (O). De waterstof kan dienen als schone brandstof. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen komen bij het gebruik van waterstof geen schadelijke stoffen vrij.

Neptune Energy

‘Deze pilot laat bij uitstek zien hoe de integratie tussen de diverse energiesystemen vorm krijgt’, zegt managing director Lex de Groot van Neptune Energy in Nederland, de eigenaar van het platform. ‘De Noordzee, waar zowel wind als aardgas beschikbaar is, is de uitgelezen plek waar deze systeemintegratie gerealiseerd kan worden.’

Bij de proef zijn ook de overheid, onderzoeksbureau TNO en de vereniging Nexstep betrokken, die in het leven is geroepen om olie- en gasinfrastructuur nieuwe functies te geven.

Lees ook: Industrie Rotterdamse haven zet in op waterstof