Het bedrijf verricht al het onderhoud van het bestaande windpark NoordZee Wind vanuit de haven aan het Noordzeekanaal. De ligging en de aanwezige infrastructuur en toeleveranciers in de omgeving hebben een belangrijke rol gespeeld om ook voor de toekomstige windparken van IJmuiden gebruik te maken, aldus het energiebedrijf.

Onderhoud

Als het nieuwe park over enkele jaren in gebruik wordt genomen, gebeuren alle onderhouds- en beheerswerkzaamheden vanuit IJmuiden. Vattenfall en Zeehaven IJmuiden ontwikkelen daarvoor de benodigde faciliteiten in de IJmondhaven.

In dit servicecentrum komt een kantoor, een magazijn voor de reserve-onderdelen en een werkplaats. Ook is ruimte voor het creëren van aanlegplekken voor de onderhoudsboten. De verwachting is dat begin 2022 gestart wordt met de bouw van het centrum en dat er uiteindelijk zo’n veertig mensen werken.