Eerder had Vroon aangegeven niet langer met Nautilus te willen onderhandelen over een nieuwe cao. Vervolgens had Nautilus haar leden gevraagd een petitie te ondertekenen omdat ze niet wilde instemmen met de verslechteringen van hun loon- en arbeidsvoorwaarden.

Wijzigingen

De weigering had met name betrekking op verlenging van de uitzendtermijn van 4 naar 6 weken en het bevriezen van de anciënniteiten. De rederij wilde voortaan met de individuele werknemer afspraken maken over de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Nautilus-onderhandelaar Marcel van Dam: ‘Wij hebben in een goed gesprek met de directie dit nog een keer uitdrukkelijk naar voren gebracht. De directie van Vroon Offshore heeft na het gesprek een aantal weken bedenktijd gevraagd of zij hierop in zou gaan. Deze tijd hebben wij hen toen geboden. Inmiddels heeft Vroon gereageerd en hebben zij ons uitgenodigd voor een gesprek op 9 april. Tijdens dit gesprek zullen zij feedback geven op de petitie en vervolgens in overleg treden om de mogelijkheid te bezien met betrekking tot collectiviteit van arbeidsvoorwaarden.’