Tideway slaagde erin deze werken maanden eerder dan gepland uit te voeren. Hornsea moet in 2020 operationeel zijn en met 174 windturbines met een vermogen van 7 megawatt is het het grootste offshore windpark ter wereld.

De Hornsea-exportkabel was het eerste project voor Tideways nieuwe multifunctionele schip, de ‘Living Stone’. Dankzij een kabelcapaciteit van tienduizend ton kan dit schip de productiesnelheid bij kabelinstallatie aanzienlijk opdrijven.

Drie substations

De werken omvatten de plaatsing van exportkabels vanaf de drie offshore substations. Tideway stond ook in voor het verwijderen van rotsblokken, de installatie van kruisingen en het ingraven van de kabels.

Binnenkort gaat de ‘Living Stone’ aan het werk voor de onderzeese kabelinstallatie voor het Modular Offshore Grid (MOG) in het Belgische deel van de Noordzee. Opdrachtgever is Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet.

Het MOG is een zogenaamde ‘stopcontact’ op zee, waarop vier windparken zullen aansluiten. Het MOG zal de door deze windparken opgewekte elektriciteit via een kabelcluster naar het vasteland transporteren. Deze kabels zijn met een diameter van 28 centimeter de dikste die ooit in de Noordzee zijn gelegd.