Die beslissing maakt deel uit van het nieuw Mariene Ruimtelijk Plan, dat van kracht gaat in 2020 en loopt tot 2026. De bestaande, langwerpige windzone, staat vrijwel loodrecht op de kustlijn en ligt langs de grens met de Nederlandse belangenzone. De nieuwe zone ligt ongeveer even ver in zee, maar loopt eerder diagonaal tegenover de kustlijn en sluit aan op de Franse zone.

2030

Het is de bedoeling om er tegen 2030 nieuwe windturbines te plaatsen, via een systeem van openbare aanbesteding. De bestaande en de nieuwe turbines samen moeten een vermogen van vier gigawatt krijgen. Dat is, gesteld dat het altijd ideaal zou waaien, meer dan de vier kernreactoren van Doel samen.

De zone voor een testeiland voor onder meer groene energie ter hoogte van Knokke is uit het plan geschrapt. Natuurgebieden en mariene innovatiegebieden krijgen extra ruimte. Minister Philip De Backer (VLD), bioloog van opleiding, denkt daarbij onder meer aan zeeboerderijen voor oesters, mosselen en zeewier.