De kabels hebben een gezamenlijke capaciteit van 700 MW. Gelijktijdig met de gunning van dit contract is ook het contract voor het horizontaal gestuurd boren van 4 x 550 meter buisleiding aanbesteed. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door LMR Drilling GmbH.

Aansluiting op Maasvlakte

Het contract met Van Oord Offshore Wind Projects B.V. en Hellenic Cables S.A bestaat uit onder meer het ontwerp, de fabricage van 220 kV kabels, de aanleg van de kabels en de aansluiting op het hoogspanningsstation Maasvlakte. Het consortium is ook de beoogde partij voor de levering en installatie van de kabels voor Hollandse Kust (zuid) Beta (HKZ Beta).

Als optie is in het contract de realisatie van een 66 kV zeekabel tussen het Alpha en Beta platform opgenomen. HKZ Alpha moet gereed zijn in 2021, HKZ Beta in 2022. Na het project Net op zee Borssele gaat het hier om de derde en vierde grote netaansluitingen voor wind op zee in Nederland.

Elektriciteitsproductie op zee

Manon van Beek, CEO van TenneT licht toe: ‘Met deze nieuwe aanbesteding voor het Net op zee zetten we, volgens planning van het Energieakkoord, weer een belangrijke stap naar het realiseren van veel meer duurzame elektriciteitsproductie op zee. TenneT, en daarmee Nederland, ligt goed op schema met het realiseren van aansluitingen voor uiteindelijk 3,5 GW extra aan offshore windparken, waarmee het totaal in 2023 op circa 4,5 GW komt.’

LMR Drilling GmbH verzorgt de gestuurde boringen van vier buisleidingen onder de zeewering ten zuiden van de Maasgeul. De buisleidingen zorgen voor een veilige aansluiting van de HKZ Alpha en Beta-kabels op het hoogspanningsstation Maasvlakte. De werkzaamheden voor de gestuurde boring worden uitgevoerd in 2019.

Offshore

TenneT is verantwoordelijk voor het net op zee in zowel Duitsland als Nederland en ontwikkelt als bijdrage aan het Nederlandse Energieakkoord tot en met 2023 minstens 3.500 MW aan offshore aansluitingen in een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting.

Het tenderproces voor kabels en platforms voor het project Hollandse Kust (noord) start aan het einde van dit jaar. Van 2024 tot en met 2030 wordt volgens de nieuwe Routekaart voor Wind op Zee naar verwachting nog eens 7.000 MW aan offshore windvermogen gebouwd. Dit wordt door TenneT aangesloten op het net.