Het Britse bedrijf is ook de eerste kandidaat voor de bouw van het tweede platform, Beta. Die twee projecten hebben samen een investeringswaarde van zo’n 200 miljoen dollar. De platforms ‘verzamelen’ de elektriciteit van de windturbines van het park Hollandse Kust Zuid en zetten die om in stroom met een spanning van 220.000 volt, die via onderzeese kabels met een capaciteit van 350 Megawatt aan land wordt gebracht. Het Alpha-platform moet in 2021 worden opgeleverd, Beta in 2022.

Nuon

Het park zelf wordt ontwikkeld door Vattenfall-dochter Nuon. Dat wordt het eerste grote windpark ter wereld dat zonder subsidie wordt gebouwd. De kosten voor de aansluiting, waaronder de trafo-platforms en de kabels naar de wal, komen wel voor rekening van de netbeheerder. De aanleg van de twee ongeveer 48 kilometer lange stroomkabels naar het landstation op de Maasvlakte zit nog in de tenderfase. Die wordt binnenkort afgerond.

TenneT is verantwoordelijk voor het net op zee in Nederland en ontwikkelt als bijdrage aan het Energieakkoord tot en met 2023 minstens 3.500 Megawatt aan offshore-aansluitingen in een gestandaardiseerd concept van 700 Megawatt per aansluiting. Van 2024 tot en met 2030 zal, volgens de nieuwe Routekaart voor Wind op Zee, naar verwachting nog eens 7.000 Megawatt aan offshore windvermogen worden gebouwd en aangesloten op het net.