Het Gentse Sea-Invest breidt zijn capaciteit over tankopslag in de haven van Antwerpen fors uit. Het werkt hiervoor samen met de Franse energiegroep Total.


De samenwerking heeft de vorm van een joint venture, Totseanergy. Sea-Tank Terminal, een dochter van Sea-Invest, bezit daarin 51% van de aandelen, Total Oil Trading (Totsa) uit de groep Total 49%. Samen investeren ze 100 miljoen euro in de uitbreiding van de bestaande tankterminal van Sea-Tank langs het Hansadok. De werkzaamheden zijn deze week officieel gestart, maar gingen al in juli effectief van start. Ze zullen twee jaar duren.

Sea-Tank is niet alleen actief in de opslag, maar ook in de behandeling en de vermenging van petroleumproducten. De bestaande tanks aan het Hansadok, goed voor 860.000 m³, worden al gehuurd door Total. De uitbreiding bestaat uit acht extra tanks, samen goed voor een capaciteit van 160.000 m³. Er komen ook drie extra aanlegplaatsen met de nodige laad- en losinfrastructuur voor zee- en binnenschepen en een nieuwe pijplijn naar de Total-raffinaderij aan de overkant van het dok.

Operationeel vormt de uitbreiding één geheel met de bestaande terminal. Daardoor zal Totsa in Antwerpen over twintig aanlegplaatsen en meer dan 1 miljoen m³ opslagcapaciteit beschikken, uitgebaat door Sea-Tank.
Sea-Tank heeft vestigingen in Antwerpen, Gent, Rouen, Bordeaux en Dakar. De gezamenlijke capaciteit van deze terminals bedraagt 2,4 miljoen m³. Tegen einde 2019 wil het dit tot 3,3 miljoen m³ doen uitgroeien.

Containerterminal verhuist
Om de Antwerpse uitbreiding mogelijk te maken heeft Sea-Invest vorig jaar de 17 hectare grote containerterminal International Marine Terminal (IMT) overgenomen, naast de tanks van Sea-Invest. IMT is intussen omgedoopt tot Antwerp Container Terminal en vormt nu een integraal deel van Sea-Invest. Het verhuist wel naar de vroegere MSC-locatie aan het Delwaidedok, veel noordelijker in het havengebied. Deze herschikking moet de operationele flexibiliteit van de Total raffinaderij verhogen, door de mogelijkheid om een deel van haar producten te stockeren op en te vervoeren via de nieuwe terminal. Ze moet ook het scheepvaartverkeer in het Hansadok ten goede komen. Het Antwerpse havenbedrijf heeft de kaai en het toegangskanaal uitgediept tot 15,5 m, zodat ze zeeschepen kunnen ontvangen.