Brussel wil zo’n 120 miljoen euro meebetalen aan drie grote Nederlandse havenprojecten: de nieuwe zeesluizen in Terneuzen en IJmuiden en het verleggen van de Havenspoorlijn in Rotterdam.


Het gaat om geld uit de pot van de zogenoemde Connecting Europe Facility (CEF). Transportcommissaris Violeta Bulc heeft gisteren twee lijsten vrijgegeven met in totaal 276 projecten die voor subsidie in aanmerking komen. In totaal waren er zo’n 700 aanvragen ingediend.

Met de geselecteerde projecten is een totaal subsidiebedrag van ruim dertien miljard euro gemoeid. Grote bedragen gaan onder meer naar het Franse Seine-Nord Europe-project (980 miljoen), de basistunnel bij Mont-Cenis (814 miljoen) en de spoorverbinding San Sebastian-Bayonne (459 miljoen).

Het Rotterdamse project staat bekend als het Theemsweg-tracé en is met een totale bijdrage van nagenoeg zestig miljoen euro in Nederland koploper. Dat is 30% van de totale 200 miljoen, waarvoor het project in Brussel is aangemeld. Ontvanger van de subsidie is Havenbedrijf Rotterdam, die eerder aankondigde zelf zo’n tachtig miljoen euro op tafel te willen leggen.

Voor de nieuwe sluis bij Terneuzen wil de Europese Commissie 48 miljoen euro overmaken. Dat geld gaat naar de Vlaamse overheid, dat de trekker van het project is en ongeveer 80% van de totale investering voor zijn rekening neemt. Het project is voor 120 miljoen aangemeld, wat slechts een klein deel is van de totale investering van ongeveer 900 miljoen.

Het ministerie van I en M kan elf miljoen bijschrijven voor de bouw van de zeesluis in IJmuiden. Dat lijkt weinig, maar het is 40% van de bijna 28 miljoen euro waarvoor het in Brussel is aangemeld. De totale investering daarin wordt geraamd op 890 miljoen euro, zodat het waarschijnlijk om voorbereidende werkzaamheden gaat.

Een ander groot project dat in de prijzen valt, is de opwaardering van de Maasroute. Brussel betaalt daarvan 14 miljoen, 40% van de totale investering door het ministerie van I en M. Ook de provincie Groningen kan een mooi bedrag tegemoet zien: 8,3 miljoen. Dat is de helft van de geschatte studiekosten voor het opwaarderen van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.

Andere ‘Nederlandse’ projecten die in de prijzen vallen, zijn een Gelderse studie naar verbetering van het spoorvervoer op de Rijn-Alpen corridor (625.000 euro), het Limburgse 3EUStates2cross (4,75 miljoen) en Coolrail (1,3 miljoen ), dat Comsa Rail Transport ontvangt voor het ontwikkelen van een verbinding tussen Spanje en Nederland.

Bulc zei bij de presentatie dat de Brussel cofinanciering de weg vrijmaakt voor een totaal investeringsbedrag van bijna dertig miljard euro. Het totaalbedrag van dertien miljard is het eerste deel van 24 miljard CEF-geld dat Brussel voor de periode 2014-2020 heeft vrijgemaakt. Volgens Bulc leveren de projecten miljoenen nieuwe banen op.